Projects

De geschiedenis leert dat SWISS MICRO LASER steeds vroeger in het ontwikkelingstraject van een specifiek product bij de opdrachtgever aan tafel zit. De aanwezige kennis binnen SWISS MICRO LASER draagt dan ook al in vroeg stadium bij aan een zo kort mogelijke ‘time to market’.